Hallo lieve leerkracht, 

Fijn dat je even hier op mijn website kijkt. Dat betekent dat je in ieder geval nieuwsgierig bent naar wat hier te vinden is over jouw rol als leerkracht, of leraar. Docent. Juf? meester? Eh...??

Hoe noem jij jezelf eigenlijk?  En is dat belangrijk?

Voor mij wel. Bewust kiezen voor de best passende titel betekent dat je die rol bewust invult. Op de eerste school waar ik werkte noemden de kinderen mij bij mijn voornaam. Ik was daar helemaal content mee, omdat ik niets anders gewend was. Toen in op andere scholen kwam, werd ik overal ' juf Eva' genoemd. Dat voelde lange tijd heel formeel en raar. Ik dacht: ik noem jou als kind toch ook geen 'leerling Sara'  of ' kind Yassir'? 

 Ik ben er nu aan gewend en tegelijkertijd ben ik me bewust. Ik ben Eva en vervul de professionele rol van leerkracht basisonderwijs. In mijn rol spreken kinderen mij aan als ' juf Eva' en ik kan mijn rol volledig invullen als ik die volledig omarm. 

Ik ben een professional als ik mezelf ken in mijn rol en daar verantwoordelijkheid in neem. 

Ik noem mijzelf leerkracht en juf, in mijn onderwijsrol. Ik noem mijzelf coach in mijn rol als coach voor kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten.

Nu jij. Hoe noem jij jezelf in jouw professionele rol?

leraar

docent

juf/ meester

coach

pedagogisch medewerker

leerkrachtondersteuner

juffie

mees

je naam

professor

begeleider

mentor

Zodra je hier even bewust mee bezig bent, komen er allerlei vragen en bedenksels naar voren waar je waarschijnlijk niet eerder bij hebt stilgestaan. 

Zo vraag ik me af: zullen er mensen in het basisonderwijs zichzelf 'docent' noemen en mensen in het voortgezet onderwijs die zichzelf 'leerkracht' noemen? 

De term leerkracht past bij het basisonderwijs, en de term docent niet. Waarom dat is, is mij een raadsel. Het heeft wellicht te maken met de wijze van onderwijs. In het middelbaar onderwijs wordt (nogsteeds) klassikaal frontaal lesgegeven en wordt er dus gedoceert, door docenten.  Maar... misschien wil iemand in het middelbaar onderwijs toch liever 'leerkracht' genoemd worden omdat hij/zij aan die term allerlei betekenissen vastplakken die voor die persoon en zijn/haar opvatting van de rol veel beter past. 

Jezelf in je rol plaatsen is het begin van een bewuste professionele houding!

Didactiek en pedagogiek

Je bent in het onderwijs altijd bezig met de wijze waarop je de lesstof aanbiedt. Je hanteert daarvoor didactische handelingsmodellen en werkvormen om het onderwijs op gestructureerde wijze aan te bieden met een zo hoog mogelijk leerresultaat. Het directe instructiemodel is hiervan een voorbeeld, net als spelend leren en bewegend leren. Je hebt dat op de PABO geleerd en krijgt via teamscholingen extra input. Dergelijke didactische modellen worden als instrumenten van het lesgeven aangereikt. Een instrument dat je kunt gebruiken, of moet gebruiken, meestal omdat het aansluit bij de visie op ontwikkeling en onderwijs van de school.

Hoe zit het eigenlijk met de pedagogiek? Ben jij daar ook, net als het voorbereiden van didactische werkvormen, dagelijks mee bezig? Ben jij bewust bezig met het pedagogisch model dat jouw school voorstaat? Weet je het eigenlijk, vanuit welke pedagogische visie jouw school werkt/wil werken? 

En wat past bij jou? Welke pedagogische visie past jou persoonlijk het beste?

Traditioneel lesmodel.    

directe overdracht van kennis van de leraar naar de leerling

de leerling ontvangt

de leraar is de expert

gedrags pedagogisch model

(individuele) leerdoelen die direct waarneembaar en meetbaar zijn

de leerling leert door doen

leraar bepaalt wat geoefend moet worden nav een beginmeting en evalueert de behaalde doelen

construcitvistisch pedagogisch model

competentie gericht leren; vaardigheden, kennis en attitudes aanleren

de leerling ' bouwt'  zijn eigen kennis, ontdekt,

de leraar zorgt voor zinvolle leeractiviteiten, past leerdoelen aan op kenmerken vd leerling; motiveert, daagt uit

cognitief pedagogisch model

leerstof wordt aangepast aan het moment en de leeftijd van de leerling (rijping

de leerling leert zelfstandig werken in de fase van ontwikkeling waarin hij/zij zich bevindt

de leraar past de lesstof aan op de fase van rijping/ontwikkeling en zet aan tot zelfstandig leren

sociaal pedagogisch model

leerstof en vaardigheden, waarden en attitudes die een betere samenhang in de samenleving bevorderen

de leerlingen werken samen aan zinvolle en echte activiteiten

de leraar ontwerpt zinvolle activiteiten en echte uitdagingen waar leerlingen samen aan werken

romantisch pedagogisch model

het kind bevat alles wat nodig is

de leerling wordt uitgedaagd om eigen antwoorden te vinden en vrij te ontwikkelen

de leraar stimuleert een vrije ontwikkeling

leren door ontdekking

kinderen hebben een natuurlijk vermogen om te leren, te spelen. Het oplossen van problemen is belangrijk bij het leren

de leerling is actief in de echte wereld en gaat met problemen en fenomenen om.

de leraar zorgt voor een sociaal culturele leeromgeving waarin leerlingen leerervaringen opdoe

Belangrijk om je bewust te zijn van je persoonlijke visie. Is die hetzelfde als die van jouw school of wijkt jouw visie daarvan af? Misschien weet je het niet! 

Sta daar eens bij stil... 

Wat gaat er in je om? Hoe voelt het om iets niet te weten? Of, hoe voelt het om het helemaal zeker te weten? Misschien ontdek je op dit moment dat jouw visie niet overeenkomt met de visie van jouw school. Welke gevoelens roept dat op en wat voel je als jouw visie klopt met die van jouw school en je helemaal lekker op je plek zit? 

Je doet ertoe

Welke pedagogische visie jij of jouw school ook aanhangt en welke didactiek je hanteert maakt niet uit. Het enige dat uitmaakt dat ben jij zelf.  Hoe jij jouw rol als leerkracht dan ook invult, jij bent altijd, in alle modellen en gevallen degene die er toe doet. Jij bent verantwoordelijk voor het onderwijs, 'jouw' kinderen, jouw klas, en jezelf. En jij bent degene die het verschil kunt maken.

Dat brengt me bij het pedagogisch (con)tact

In jouw rol ben jij verantwoordelijk voor professionele communicatie, verbaal en non-verbaal. Jij zorgt voor een optimale werkrelatie met de kinderen en hun ouders. Dat is regelmatig een uitdaging, weet ik uit eigen ervaring. Iedere leerkracht loopt tegen lastig gedrag aan van kinderen en/of ouders en er zijn jaren waarin je blij bent dat de zomervakantie aanbreekt en je afscheid kunt nemen van die ingewikkelde groep. 

Wat voor de een als lastig wordt ervaren hoeft dat voor een ander niet te zijn. Je ervaart iets als lastig of moeilijk als er iets in jou wordt aangeraakt dat lastig is. Dat is persoonlijk en je wil eigenlijk niet dat je in je werk te maken krijgt met iets persoonlijks. Het zit je in de weg en het moet weg. (tenminste, dat geldt voor de meeste personen)

Hoe ga jij om met de lastige zaken?

Je voelt je niet lekker

a. dat voel ik pas weer als ik thuis ben

b. dat zeg ik tegen niemand

c. dat vertel ik aan iedereen die het wil horen

d. ik ga niet naar school als ik me niet lekker voel

Dat ene kind verstoort wéér de hele groep

a. ik grijp m en zet m uit de klas

b. de IB-er moet ermee aan de slag

c. ik denk: was hij er maar een keer niet, maar deze dag gaat vanzelf voorbij

d. wát doe ik waardoor dit steeds zo uit de hand loopt?

Je hebt na school een lastig gesprek

a. ik heb stress en denk er de hele tijd aan

b. ik kan niet zoveel hebben vandaag, eerst dat gesprek!

c. ik vertel dat aan mijn collega's en mijn groep. 

d. no worries, ik heb me tot in de puntjes voorbereid.

Deze groep....help!

a. ik schakel alle hulp in die ik kan krijgen

b. ik denk: ik kan het niet (meer) ik ben een slechte leerkracht

c. ik mopper en klaag en wordt iedere keer boos

d. ik doe aan zelfmanagement. De groep, dat ben ik.

Confronterend of bevestiging wat je al van jezelf wist? De vraag is of jij tevreden mee bent met de manier waarop je omgaat met jouw uitdagingen. 

Je kunt jezelf op vele manieren bijscholen als onderwijsprofessional. Er zijn talloze zinnige nascholingen. Je kunt aan de slag met je klassenmanagement of nieuwe inzichten opdoen over spelend en bewegend leren, je bekwamen in rekenen of de hoogbegaafdheid specialist worden. Alles kan eigenlijk. En toch begint alles bij jou zelf.

Heb je wel eens geïnvesteerd in jou ZELF in jouw rol als leerkracht? Ben jij een bewuste leerkracht die zichzelf in zijn/haar rol kent? 

Als jij een bewuste leerkracht bent, dan:

 • sluiten denken, voelen en doen op elkaar aan (congruentie)
 • ben jij je bewust van jouw fysieke uitstraling (non-verbale communicatie)
 • begrijp je dat jouw lichaam jou informatie geeft en ga je je lichaam steeds beter scannen en voelen.
 • kun jij keuzes maken in wat je zegt in woorden, wanneer je dat doet, en op welke manier (verbale communicatie)
 • weet je dat een verandering in jouw eigen gedrag een verandering bij de ander teweeg brengt. 
 • bouw jij wederkerig contact op met de kinderen (en onderhoudt je die) en gebruik je die als pedagogisch/didactisch model
 • begrijp je dat zelfmanagement nodig is voor het uitvoeren van je vak
 • ervaar je meer rust, plezier en eigenaarschap als leerkracht. Je hebt jezelf en de groep meer in de hand


Wil jij je bewust worden van jouw rol als leerkracht/leraar en zie je het zitten om daarmee aan de slag te gaan? 

Dan heb ik iets leuks voor jou: 

Aanmelden


De korte intensive: De kracht van contact

Een kort en intensief traject van drie bijeenkomsten waarin we samen jouw persoonlijke manier van (non-) verbale communicatie onder de loep nemen en waarin jij je bewust wordt van jouw krachten en valkuilen. 

Na deze intensive kun jij bewuste keuzes maken:

 • je kunt jezelf slim en effectief 'plaatsen' in de klas tussen de kinderen om tot optimaal contact te kunnen komen
 • je kunt beter luisteren naar de signalen van jouw lichaam en begrijpt dat het belangrijke informatie geeft. 
 • je kunt een wederkerig contact opbouwen en onderhouden, op basis van relationele communicatie technieken
 • je hebt meer kennis over de verschillende soorten communicatie die het verschil kunnen uitmaken in het onderwijs. 


Dit kun je verwachten:

1. een startgesprek waarna je meteen met concrete tips en trics aan de slag kunt.

2. klassebezoek met nagesprek waarin ik samen met jou in jouw praktijk aan de slag ga.

3. een passende afsluiter, afgestemd op jou en jouw vraag. 

Ben je enthousiast? Voel je een JA ergens in je lichaam, krijg je een glimlach op je gezicht of voelt dit doodeng aan terwijl je weet dat dit goed is voor je?

Meld je dan nu aan voor deze intensive!

De kosten van deze investering in jezelf: € 234,95 (ex. reiskosten)


Direct aanmelden