Beweeg en beleef jezelf
 
Op weg naar bewust Zijn

Hebben jij en je kind een steuntje in de rug nodig?

Je maakt je zorgen over je kind en je weet niet goed wat je daar aan kunt doen om het beter te maken. Soms is het fijn als je als ouder daarover kunt praten met iemand zodat er iets in beweging kan komen. Een kindercoach kan daarbij helpen. Kinderen die bij mij komen praten niet alleen, zij gaan letterlijk in beweging door samen te dansen of op andere wijze te bewegen met het lichaam. Veel ouders weten daarna zelf heel goed wat hun kind nodig heeft. Samen kunnen we bespreken wat er nodig is om jou en je kind een steuntje in de rug te geven. 

Individuele kindercoaching kan ingezet worden bij problemen waarbij kinderen en ouders in relatief korte tijd weer zelf mee verder kunnen. Een coachingstraject duurt gemiddeld ongeveer 6 weken.

Problemen waarbij Evacoaching goed zou kunnen helpen:

Problemen die te maken hebben met angst: verlegenheid, onzekerheid, sociale angst, faalangst, bang voor het donker, bang om fouten te maken, bang voor de dood, angst om ziek te worden (Corona-angsten) enz.

Problemen die te maken hebben met verdriet

Problemen die te maken hebben met boos zijn

Problemen die te maken hebben met gevoeligheid: sensitiviteit en prikkelgevoeligheid, snel moe, onverklaarbare buikpijn, spanningen en slecht slapen.

Problemen die te maken hebben met meer- en hoogbegaafdheid: perfectionisme, mindset, piekeren, teveel in het hoofd en te weinig in het lichaam, lichaamsbeleving

Individuele kindercoaching en begeleiding: thuis of op school

In een coachingstraject werken we één-op-één  aan de verbetering van het ervaren probleem. De manier waarop dat gebeurt kan volledig afgestemd worden op wat het kind wil, kan en nodig heeft. In beweging komen door praten, tekenen, dansen, wandelen, stil zijn, massage, meditatie, luisteren naar muziek, het schrijven van een verhaal, kunstjes doen of spelen...alles is mogelijk.

De coaching kan plaatsvinden op school (in afstemming met de leerkracht), bij jou thuis, buiten of op een andere geschikte plek.

Kindercoaching in een groepje

In een kleine groep van maximaal 6 kinderen meer zelfvertrouwen krijgen! In deze groepjes werken we samen rond een bepaald thema, zoals het versterken van de sociale vaardigheden, omgaan met onzekerheid, faalangst, omgaan met grenzen of perfectionisme. Kom uit je hoofd en in je lijf! Dans en beweging staan in deze groepscoaching centraal.

Ouder en kindcoaching

Coaching met als doel de band tussen ouder en kind te versterken, elkaar opnieuw te zien en te waarderen, met behoud van ieders eigenheid en ruimte voor ieders behoeften. De wijze van coaching wordt volledig afgestemd op wat bij jullie past. We kunnen dansen, spelletjes doen, werken aan een gezamenlijk kunstwerk, foto' s maken, toneel spelen (de rollen een keer omdraaien?)...alles kan!

Hoe zou jij het vinden als ik bij jou thuis kom op je te coachen op die moeilijkste momenten op de dag?

Voor peuters en hun (groot-)ouders is er Dans!

meer info over Dans!aanbod Dans!