laat liefdevolle verbinding met jezelf en elkaar groeien
 
'Er is geen weg naar een goede relatie, een goede relatie is de weg.'

Ik ben Eva                                

Ik ben iemand die vanuit hartstocht werkt en leeft. Ik hou van schrijven, dansen, lezen en leren en van spelen met dat wat zich aandient.

Ik ben moeder

van twee mooie kinderen. Mijn dochters houden mij regelmatig een spiegel voor waardoor ik de kans heb om zelf te groeien als moeder, als mens. Ik voel mij in toenemende mate een ervaringsdeskundige in bewust opvoeden. Opvoeden door gebruik te maken verbindende communicatie, geweldloos gezag en -verzet oefen ik nog steeds, iedere dag!

Ik ben juf en kindercoach

In mijn werk in het basisonderwijs en heb mij voortdurend ingezet voor verbetering en vernieuwing van de begeleiding van kinderen. Ik wil horen wat een kind echt te zeggen heeft, zien wat een kind echt wil en echt nodig heeft. Dat weet een kind zelf het beste, ook al kan het dat niet altijd vertellen of duidelijk laten zien. Kinderen in deze tijd hebben een hoog bewustzijn en ontwikkelen zich volgens hun eigen route. Kinderen zijn in toenemende mate sensitief.  Dat vraagt om een echte en open communicatie.  Vooral het steeds aansluiten bij de behoeften van kinderen heeft mij van leerkracht op het pad van coach gebracht. Ik werk holistisch

Vanuit mijn lijfspreuk:

'verbeter de wereld en begin bij jezelf'

werk ik aan mijn eigen bewustzijn en dat van anderen.

Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om een probleem aan te pakken geef ik dan ook aandacht aan alle niveaus:

Fysieke niveau: het voelen van je lijf, lichamelijkheid, beweging, je zintuigen, je fit en gezond voelen

Emotionele niveau:  je gevoelens en emoties

Mentale niveau: je gedachten, overtuigingen, je leervermogen, geheugen

Spirituele niveau: overtuiging, geloof, energie, intuïtie, helder voelen, zien, horen, weten

Ziels niveau: in flow zijn, leven vanuit je hart, volgens het plan van je ziel

Systeem en relaties: de relaties binnen het gezin, de familie, de klas, de school, de club en je vrienden/vriendin

Ik heb een missie

Het is mijn missie om kinderen en hun ouders inzicht en bewustzijn te geven in hun eigen potentieel en de liefdevolle verbinding met jezelf en elkaar te laten groeien. 

 'Heel en al jezelf zijn in een wereld om samen te delen'

Ik heb een visie

Moeders kunnen goed voor hun kinderen zorgen als ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dat betekent dat je als moeder je eigen gevoelens en behoeften serieus moet nemen en daar aandacht voor kan vragen. De wijze van communiceren en samenwerking binnen het gezin is daarbij erg belangrijk.

Ik communiceer van de principes van Geweldloze Communicatie( Marshall Rosenberg) en houd van de principes van Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet (Haim Omer)

In het werken met kinderen werk ik oplossingsgericht en gebruik ik veel spel, dans en beweging. De kinderen in deze tijd zijn veelal kinderen die zich niet meer 'zomaar' voegen in het gezin of in het onderwijs. Als ouders, leerkrachten en hulpverleners zullen we nauw moeten samenwerken om onze kinderen te kunnen begeleiden: niet kijken naar wat 'heb' jij, maar naar 'wie ben jij'.  De kinderen nodigen ons uit om te zijn wie je bent en wijzen ons de weg naar nieuw bewustzijn en naar nieuwe verbindingen.

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen en ouders niet voor niets samen zijn in dit leven. Zij hebben elkaar veel te vertellen! Dat vraagt om bewustzijn van jezelf en aanwezig zijn in jezelf. Om je goed te kunnen verbinden met elkaar is het nodig om je eerst goed te kunnen verbinden met wie je zelf bent.